PN-EN ISO 14253-1:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono reguły orzekania zgodności lub niezgodności z daną tolerancją charakterystyki wyrobu (lub populacji wyrobów) lub z danymi największymi błędami dopuszczalnymi charakterystyki metrologicznej wyposażenia pomiarowego, gdy zmierzona wartość znajduje się blisko granic specyfikacji, z uwzględnieniem niepewności pomiaru.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do specyfikacji określonych w normach ogólnych GPS (patrz ISO 14638), tzn. normach opracowanych przez ISO/TC 213, zawierających:
— specyfikacje wyrobów i specyfikacje populacji (zwykle określone jako górna granica specyfikacji lub dolna granica specyfikacji, lub obie te granice);
— specyfikacje wyposażenia pomiarowego (zwykle określone jako największe błędy dopuszczalne).
Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do charakterystyk i największych błędów dopuszczalnych wyrażonych wartościami liczbowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14253-1:2018-02 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją
Data publikacji 16-01-2020
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14253-1:2017 [IDT], ISO 14253-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14253-1:2014-02 - wersja polska, PN-EN ISO 14253-1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN ISO 14253-1:2014-02/Ap1:2014-11 - wersja angielska, PN-EN ISO 14253-1:2014-02 - wersja niemiecka
ICS 17.040.40