PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności oraz spójnego działania laboratoriów.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich organizacji prowadzących działalność laboratoryjną, niezależnie od liczby personelu.
Klienci laboratoriów, organy stanowiące, organizacje i programy wykorzystujące ocenę równorzędną, jednostki akredytujące i inni wykorzystują niniejszy dokument w celu potwierdzenia lub uznania kompetencji laboratoriów

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja polska
Tytuł Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Data publikacji 09-10-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17025:2017 [IDT], ISO/IEC 17025:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja polska
ICS 03.120.20