PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, łącznie z zasadami auditowania, zarządzania programami auditów i prowadzenia auditów systemu zarządzania, jak również wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces auditu. Działania te obejmują osobę(-y) zarządzającą(-e) programem auditów, auditorów i zespoły auditujące.
Norma ma zastosowanie do wszystkich organizacji, w których istnieje konieczność przeprowadzenia auditów wewnętrznych lub zewnętrznych systemu zarządzania lub zarządzania programem auditów.
Stosowanie niniejszego dokumentu do innych rodzajów auditów jest możliwe, pod warunkiem zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebne specyficzne kompetencje.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polska
Tytuł Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
Data publikacji 08-10-2019
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO 19011:2018 [IDT], ISO 19011:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19011:2012/Ap1:2015-03 - wersja polska, PN-EN ISO 19011:2012 - wersja polska
ICS 03.120.20, 03.100.70