PN-ISO 45001:2018-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 45001:2024-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) i podano wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu, aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, a także przez proaktywną poprawę efektów działania w zakresie BHP.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminowania zagrożeń i minimalizacji ryzyk dotyczących BHP (w tym braków systemowych), korzystać z szans dotyczących BHP i odnosić się do niezgodności z systemem zarządzania BHP związanych z jego działalnością.

Niniejszy dokument pomaga organizacji osiągnąć zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania BHP. Zgodnie z polityką BHP organizacji, zamierzone wyniki systemu zarządzania BHP obejmują:
a) ciągłą poprawę efektów działania w zakresie BHP;
b) spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań;
c) osiągnięcie celów BHP.

Niniejszym dokument jest przeznaczony do stosowanie przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyk dotyczących BHP będących pod nadzorem organizacji, uwzględniając czynniki takie jak kontekst działalności organizacji oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników
i innych stron zainteresowanych.

W niniejszym dokumencie nie określono konkretnych kryteriów dotyczących efektów działania w zakresie BHP, ani nie ma on charakteru nakazowego dotyczącego projektowania systemu zarządzania BHP.

Niniejszy dokument umożliwia organizacji, poprzez jej system zarządzania BHP, zintegrowanie innych aspektów zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak działania na rzecz zdrowia/dobrostanu pracownika.

Niniejszy dokument nie odnosi się do kwestii takich jak bezpieczeństwo wyrobu, zniszczenie własności lub wpływ na środowisko, z wyjątkiem ryzyk dla pracowników i innych stron zainteresowanych.

Niniejszy dokument może być stosowany w całości lub w części w celu systematycznego doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednak deklarowanie zgodności z niniejszym dokumentem jest akceptowalne tylko wtedy, gdy wszystkie jego wymagania zostały ujęte w systemie zarządzania BHP organizacji oraz spełnione bez żadnych wyłączeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 45001:2018-06/Ap1:2020-01P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 45001:2018-06 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania
Data publikacji 01-08-2019
Data wycofania 07-02-2024
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 276, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Wprowadza ISO 45001:2018 [IDT]
Zastępuje PN-N-18004:2001 - wersja polska, PN-N-18004:2001/Ap1:2002 - wersja polska, PN-N-18001:2004 - wersja polska, PN-N-18011:2006 - wersja polska
ICS 13.100
Zastąpiona przez PN-EN ISO 45001:2024-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-ISO 45001:2018-06/Ap1:2020-01P