PN-ISO 45001:2018-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 45001:2024-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OH&S) i podano wytyczne dotyczące jego stosowania, aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, przez zapobieganie urazom i chorobom związanym z pracą, a także proaktywne poprawianie efektów działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania OH&S w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminować zagrożenia i minimalizować ryzyka związane z OH&S (w tym niedociągnięcia systemowe), wykorzystywania szans OH&S oraz rozwiązywania niezgodności systemu zarządzania OH&S związanych z jego działalnością.
Niniejszy dokument pomaga organizacji osiągnąć zamierzone wyniki systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z polityką OH&S organizacji, zamierzone wyniki systemu zarządzania OH&S obejmują:
a) ciągłe doskonalenie wyników w zakresie OH&S;
b) spełnienie wymagań prawnych i innych;
c) osiągnięcie celów OH&S.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyk związanych z OH&S będących pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę czynniki takie jak kontekst, w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i innych stron zainteresowanych.
Niniejszy dokument nie określa konkretnych kryteriów dotyczących efektów działania OH&S, ani nie ma charakteru nakazowego w odniesieniu do projektu systemu zarządzania OH&S.
Niniejszy dokument umożliwia organizacji, poprzez swój system zarządzania OH&S, integrowanie innych aspektów zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak dobre samopoczucie pracowników.
Niniejszy dokument nie dotyczy takich zagadnień jak bezpieczeństwo wyrobu, zniszczenie własności lub wpływ na środowisko, poza ryzykami dla pracowników i innych stron zainteresowanych.
Niniejszy dokument może być wykorzystywany w całości lub w części do systematycznego doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednak oświadczenia o zgodności z niniejszym dokumentem są niedopuszczalne, jeżeli nie wszystkie ich wymagania zostaną włączone do systemu zarządzania OH&S organizacji i spełnione bez żadnego wyłączenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 45001:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania
Data publikacji 21-06-2018
Data wycofania 07-02-2024
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 276, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Wprowadza ISO 45001:2018 [IDT]
Zastępuje PN-N-18004:2001 - wersja polska, PN-N-18011:2006 - wersja polska, PN-N-18001:2004 - wersja polska, PN-N-18004:2001/Ap1:2002 - wersja polska
ICS 13.100
Zastąpiona przez PN-EN ISO 45001:2024-02 - wersja angielska