PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawiać swoje efekty działalności środowiskowej. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania przez organizacje zamierzające zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, który wspiera „środowiskowy filar” zrównoważonego rozwoju.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ułatwia organizacjom osiągnięcie założonych rezultatów systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, samej organizacji i jej stron zainteresowanych. Zgodnie z polityką środowiskową organizacji założone rezultaty systemu zarządzania środowiskowego obejmują:
- poprawę efektów działalności środowiskowej środowiskowych;
- wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności;
- osiągnięcie celów środowiskowych.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i charakteru oraz do tych aspektów środowiskowych działań, wyrobów i usług, które organizacja określiła jako pozostające pod jej nadzorem lub na które może mieć wpływ biorąc pod uwagę perspektywę cyklu życia. W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono specyficznych kryteriów dla efektów działalności środowiskowej.
Niniejsza Norma Międzynarodowa może być stosowana w całości lub w części w celu systematycznego doskonalenia zarządzania środowiskowego.
Jednakże deklarowanie zgodności z niniejszą Normą Międzynarodową jest akceptowalne tylko wtedy, gdy wszystkie jej wymagania zostały ujęte w systemie zarządzania środowiskowego organizacji oraz spełnione bez żadnych wyłączeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania
Data publikacji 30-09-2015
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14001:2015 [IDT], ISO 14001:2015 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 14001:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 14001:2005/AC:2009 - wersja polska
ICS 13.020.10, 03.100.70