PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja polska

Bez VAT: 369,30  PLN Z VAT: 454,24  PLN
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawiać środowiskowe efekty swojej działalności. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania przez organizację zamierzającą zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, który wspiera środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ułatwia organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, samej organizacji i jej stron zainteresowanych. Zgodnie z polityką środowiskową organizacji zamierzone wyniki systemu zarządzania środowiskowego obejmują:
— poprawę środowiskowych efektów działalności;
— wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności;
— osiągnięcie celów środowiskowych.
Niniejsza Norma Międzynarodowa może być zastosowana przez każdą organizację niezależnie od jej wielkości, rodzaju i charakteru; norma ma także zastosowanie do tych aspektów środowiskowych działań, wyrobów i usług, które organizacja określiła jako pozostające pod jej nadzorem lub na które może mieć wpływ, biorąc pod uwagę perspektywę cyklu życia. W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono specyficznych kryteriów dotyczących środowiskowych efektów działalności.
Niniejsza Norma Międzynarodowa może być stosowana w całości lub w części w celu systematycznego doskonalenia zarządzania środowiskowego. Jednak deklarowanie zgodności z niniejszą Normą Międzynarodową jest akceptowalne tylko wtedy, gdy wszystkie jej wymagania zostały ujęte w systemie zarządzania środowiskowego organizacji oraz spełnione bez żadnych wyłączeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 369,30  PLN Z VAT: 454,24  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 14001:2015-09/Ap1:2018-11P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania
Data publikacji 18-08-2016
Liczba stron 46
Grupa cenowa XZ
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14001:2015 [IDT], ISO 14001:2015 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 14001:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 14001:2005/AC:2009 - wersja polska
ICS 13.020.10, 03.100.70
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 14001:2015-09/Ap1:2018-11P