PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 328,30  PLN Z VAT: 403,81  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:
a) pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych, i
b) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.
Wszystkie wymagania podane w niniejszej Normie Międzynarodowej są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub dostarczane wyroby i usługi.
UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej terminy „wyrób” lub „usługa” stosuje się tylko do wyrobów i usług przeznaczonych dla klienta lub wymaganych przez niego.
UWAGA 2 Wymagania prawne i regulacyjne mogą być określone jako wymagania prawne.

* wymagane pola

Bez VAT: 328,30  PLN Z VAT: 403,81  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 9001:2015-10/Ap1:2017-08P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Wymagania
Data publikacji 06-07-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa XZ
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO 9001:2015 [IDT], ISO 9001:2015 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 9001:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 - wersja polska
ICS 03.120.10, 03.100.70
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 9001:2015-10/Ap1:2017-08P