PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano podstawowe pojęcia i zasady z zakresu zarządzania jakością, które mają powszechne zastosowanie do:
- organizacji, które dążą do osiągnięcia trwałego sukcesu dzięki wdrożeniu systemów zarządzania jakością;
- klientów, którzy chcą mieć zaufanie do zdolności organizacji do dostarczania wyrobów i usług zgodnych z ich wymaganiami ;
- organizacji, które chcą mieć zaufanie do swojego łańcucha dostaw, że ich wymagania dotyczące wyrobu i usługi zostaną spełnione;
- organizacji i stron zainteresowanych, które dążą do doskonalenia komunikacji dzięki wspólnemu zrozumieniu terminologii stosowanej w zarządzaniu jakością;
- organizacji wykonujących ocenę zgodności z wymaganiami ISO 9001;
- prowadzących szkolenia, ocenę lub doradztwo z zakresu zarządzania jakością;
- opracowujących normy związane.
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono terminy i definicje, które mają zastosowanie do wszystkich norm dotyczących zarządzania jakością i systemów zarządzania jakością opracowanych przez ISO/TC 176.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO 9000:2015 [IDT], ISO 9000:2015 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 9000:2006 - wersja polska
ICS 01.040.03, 03.100.70