PN-A-99007-09:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Papierosy -- Badania chemiczne dymu papierosowego -- Oznaczanie efektywności chemizowanych filtrów papierosowych względem alkaloidów oraz barwnej części kondensatu dymu (metoda pośrednia)

Zakres

Normę stosuje się do papierosów zawierających filtr chemizowany. Podano dwie definicje i określono sposób przygotowania próbek do badań. Ustalono dwie metody: oznaczanie efektywności filtrów chemizowanych papierosowych względem alkaloidów nikotynowych ogółem (metoda spektrofotometryczna) i oznaczanie efektywności chemizowanych filtrów papierosowych względem barwnej części kondensatu dymu papierosowego (metoda kolorymetryczna)

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-99007-09:1993 - wersja polska
Tytuł Papierosy -- Badania chemiczne dymu papierosowego -- Oznaczanie efektywności chemizowanych filtrów papierosowych względem alkaloidów oraz barwnej części kondensatu dymu (metoda pośrednia)
Data publikacji 04-03-1993
Data wycofania 30-08-2007
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 39, Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ICS 65.160