PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią (SZE). Zamierzony wynik to umożliwienie organizacji wykorzystania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wyniku energetycznego i ciągłego doskonalenia SZE.

Niniejszy dokument:

a) może być zastosowany przez każdą organizację, niezależnie od jej rodzaju, wielkości, złożoności, położenia geograficznego, kultury organizacyjnej lub produktów i usług, które dostarcza;

b) ma zastosowanie do działań wpływających na wynik energetyczny, które są zarządzane i kontrolowane przez organizację;

c) ma zastosowanie niezależnie od ilości, wykorzystania lub rodzaju zużywanej energii;

d) wymaga wykazania ciągłej poprawy wyniku energetycznego lecz nie określa poziomów poprawy wyniku energetycznego, które należy osiągnąć;

e) może być używany niezależnie lub być dostosowany albo zintegrowany z innymi systemami zarządzania.

Załącznik A zawiera wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu. Załącznik B przedstawia porównanie tego wydania z poprzednią edycją.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania
Data publikacji 07-01-2020
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN ISO 50001:2018 [IDT], ISO 50001:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 50001:2012 - wersja polska
ICS 27.015, 03.100.70