PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w celu ochrony przed zakłóceniami, zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia, przygotowania się do nich, reagowania na nie i odzyskiwania zdolności do działania po ich wystąpieniu.
Wymagania określone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny i są przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje lub ich części, bez względu na ich rodzaj, wielkość czy charakter. Zakres stosowania tych wymagań zależy od środowiska operacyjnego i złożoności organizacji.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do organizacji wszystkich rodzajów i wielkości, które:
a) wdrażają, utrzymują i doskonalą BCMS;
b) dążą do zapewnienia zgodności z określoną polityką ciągłości działania;
c) powinny być w stanie ciągle dostarczać wyroby i usługi z zachowaniem zdefiniowanej wcześniej akceptowalnej zdolności do działania w czasie zakłócenia;
d) dążą do zwiększenia swojej odporności dzięki skutecznemu stosowaniu BCMS.
Niniejszy dokument może być wykorzystany do oceny zdolności organizacji do spełnienia własnych potrzeb i zobowiązań w zakresie ciągłości działania.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania
Data publikacji 10-03-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 306, Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
Wprowadza EN ISO 22301:2019 [IDT], ISO 22301:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 22301:2014-11 - wersja angielska
ICS 03.100.01, 03.100.70