PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zarządzanie ryzykiem -- Wytyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem, na które narażone są organizacje. Zastosowanie tych wytycznych można dostosować do każdej organizacji i jej kontekstu.
W niniejszym dokumencie podano wspólne podejście do zarządzania każdym rodzajem ryzyka i nie jest ono ograniczone do specyficznej branży lub sektora.
Niniejszy dokument może być wykorzystywany przez całe życie organizacji i można go stosować do każdej działalności, w tym podejmowania decyzji na wszystkich poziomach

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie ryzykiem -- Wytyczne
Data publikacji 28-08-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 31000:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 31000:2012 - wersja polska
ICS 03.100.01