PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.

W niniejszej Normie Międzynarodowej rozwinięto ogólne koncepcje określone w ISO/IEC 27001, opracowano ją w celu wsparcia satysfakcjonującego wdrożenia podejścia do bezpieczeństwa opartego na zarządzaniu ryzykiem.

Znajomość koncepcji, modeli, procesów i terminologii podanych w ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27002 jest istotna dla zrozumienia niniejszej Normy Międzynarodowej.

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do wszystkich typów organizacji (np. przedsiębiorstw, instytucji rządowych, organizacji non-profit), które zamierzają zarządzać ryzykami, które mogą spowodować naruszenie bezpieczeństwa informacji w tych organizacjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
Data publikacji 22-01-2014
Data wycofania 12-10-2021
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 27005:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 27005:2010 - wersja polska
ICS 35.030, 03.100.70