PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji. Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje również wymagania dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, dostosowanych do potrzeb organizacji. Wymogi określone w niniejszej Normie Międzynarodowej są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od typu, wielkości i charakteru. Wyłączenie któregokolwiek z wymagań określonych w Rozdziałach 4 do 10 jest nieakceptowalne, w wypadku gdy organizacja deklaruje zgodność z niniejszą Normą Międzynarodową

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania
Data publikacji 02-12-2014
Data wycofania 13-06-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa XZ
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 27001:2013 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 27001:2007/Ap1:2010 - wersja polska, PN-ISO/IEC 27001:2007 - wersja polska
ICS 35.030, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielska, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polska