PN-ISO 31000:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Zarządzanie ryzykiem -- Zasady i wytyczne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano zasady i ogólne wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem. Niniejsza Norma Międzynarodowa może być stosowana przez każde publiczne, prywatne lub spółdzielcze przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, grupę lub osoby fizyczne. Dlatego też niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest specyficzna dla żadnego przemysłu lub sektora. UWAGA Dla ułatwienia wszyscy potencjalni użytkownicy niniejszej Normy Międzynarodowej nazywani są ogólnym terminem "organizacja". Niniejsza Norma Międzynarodowa może być stosowana w ciągu całego okresu działalności organizacji oraz w szerokim zakresie działań, łącznie ze strategiami i decyzjami, operacjami, procesami, funkcjami, projektami, wyrobami, usługami i aktywami. Niniejsza Norma Międzynarodowa może być stosowana dla każdego typu ryzyka, bez względu na jego charakter oraz niezależnie od pozytywnych czy negatywnych konsekwencji. Pomimo że w niniejszej Normie Międzynarodowej podano ogólne wytyczne, nie jest jej celem promowanie ujednoliconego zarządzania ryzykiem w organizacjach. Projektowanie i wdrażanie planów i struktur ramowych zarządzania ryzykiem powinno uwzględniać zmieniające się potrzeby danej organizacji, jej konkretne cele, kontekst, strukturę, operacje, procesy, funkcje, projekty, wyroby, usługi lub aktywa i konkretne praktyki. Założeniem jest, aby niniejsza Norma Międzynarodowa była używana do harmonizowania procesów zarządzania ryzykiem w istniejących i przyszłych normach. W niniejszej normie określono sposób ogólnego podejścia we wspieraniu norm dotyczących specyficznych ryzyk i/lub sektorów, ale nie zastąpiono tych norm. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest przeznaczona do stosowania na potrzeby certyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 31000:2012 - wersja polska
Tytuł Zarządzanie ryzykiem -- Zasady i wytyczne
Data publikacji 05-03-2012
Data wycofania 28-08-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 31000:2009 [IDT]
ICS 03.100.01
Zastąpiona przez PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielska