PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji. Niniejszy dokument obejmuje również wymagania dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, dostosowanych do potrzeb organizacji. Wymagania określone w niniejszym dokumencie są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od typu, wielkości i charakteru. Wyłączenie któregokolwiek z wymagań określonych w Rozdziałach 4 do 10 jest nieakceptowalne, w wypadku gdy organizacja deklaruje zgodność z niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania
Data publikacji 22-08-2023
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza EN ISO/IEC 27001:2023 [IDT], ISO/IEC 27001:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielska, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06/Ap1:2019-12 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja niemiecka
ICS 35.030, 03.100.70