PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Techniki bezpieczeństwa -- Rozszerzenie do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania informacjami o ochronie prywatności -- Wymagania i wytyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Informacjami dotyczącymi Prywatności (PIMS) w formie rozszerzenia do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 dotyczącego zarządzania prywatnością w kontekście organizacji.
W niniejszym dokumencie określono wymagania związane z PIMS oraz podano wytyczne dla administratorów i przetwarzających PII, ponoszących odpowiedzialność oraz rozliczanych za przetwarzanie PII.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w organizacjach wszystkich rodzajów i rozmiarów, w tym w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, jednostkach rządowych i organizacjach non-profit, które są administratorami lub przetwarzającymi PII i przetwarzają PII w ramach ISMS.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09 - wersja polska
Tytuł Techniki bezpieczeństwa -- Rozszerzenie do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania informacjami o ochronie prywatności -- Wymagania i wytyczne
Data publikacji 04-11-2022
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza EN ISO/IEC 27701:2021 [IDT], ISO/IEC 27701:2019 [IDT]
ICS 35.030