PN-EN 1710+A1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1710+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

Zakres

Określono wymagania dotyczące projektowania sprzętu i komponentów stosowanych jako indywidualne urządzenia lub części maszyn w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Dodano załącznik informacyjny opisujący relację między wymaganiami normy a zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1710+A1:2008 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
Data publikacji 22-09-2008
Data wycofania 25-01-2010
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza EN 1710:2005+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1710:2007 - wersja polska
ICS 73.100.30, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 1710+A1:2010 - wersja polska