PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Zakres

(1) Niniejsza Norma Europejska dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na placu budowy, konstrukcji prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach i budowlach.
(2) Beton będący przedmiotem niniejszej Normy Europejskiej może być:
-zwykły, ciężki i lekki;
-wykonywany na miejscu, towarowy lub produkowany w wytwórni prefabrykowanych wyrobów betonowych;
-zagęszczany lub samozagęszczalny, tak aby zawierał co najwyżej nieznaczną ilość powietrza uwięzionego, nie pochodzącego z napowietrzenia.
(3) W niniejszej normie określono wymagania dotyczące:
-składników betonu;
-właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz ich weryfikacji;
-ograniczeń dotyczących składu betonu;
-specyfikacji betonu;
-dostawy mieszanki betonowej;
-procedur kontroli produkcji;
-kryteriów zgodności i oceny zgodności.
(4) Inne Normy Europejskie dotyczące określonych wyrobów, np. wyrobów prefabrykowanych lub procesów związanych z zakresem niniejszej normy, mogą wymagać lub dopuszczać odstępstwa od niniejszej normy.
(5) W innych Normach Europejskich mogą być podane dodatkowe lub inne wymagania dla specjalnych zastosowań, dotyczące na przykład:
-betonu stosowanego do budowy dróg i innych nawierzchni obciążonych ruchem kołowym (np. nawierzchni betonowych wg EN 13877-1);
-specjalnych technologii (np. betonu natryskowego wg EN 14487).
(6) Uzupełniające wymagania lub inne procedury badań mogą być określone dla specjalnych rodzajów betonu i ich zastosowania, na przyklad:
-beton do konstrukcji masywnych (np. zapór);
-suchej mieszanki betonowej;
-betonu z kruszywem o Dmax równym 4 mm lub mniejszym (zaprawa);
-betonów samozagęszczalnych (SCC) zawierających kruszywa lekkie lub ciężkie, lub włókna;
-betonu o strukturze otwartej (np. betonu przepuszczalnego do drenażu).
(7) Niniejszej normy nie stosuje się do:
-betonu komórkowego;
-betonu spienionego;
-betonu o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3;
-betonu ogniotrwałego.
(8) Niniejsza norma nie obejmuje wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w czasie produkcji i dostawy betonu.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Data publikacji 13-12-2016
Data wycofania 16-08-2021
Liczba stron 104
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 206:2013+A1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 206:2014-04 - wersja angielska, PN-EN 206:2014-04 - wersja niemiecka, PN-EN 206:2014-04 - wersja polska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska