PN-B-06265:2018-10 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06265:2022-08 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12

Zakres

Niniejsza norma dotyczy betonu zwykłego, ciężkiego i lekkiego stosowanego do wykonywania konstrukcji na placu budowy, elementów i wyrobów prefabrykowanych, zagęszczanego lub samozagęszczalnego z nieznaczną ilością powietrza uwięzionego.
W niniejszej normie zamieszczono następujące dodatkowe wymagania i postanowienia dotyczące betonu stosowanego w budynkach i budowlach, dopuszczone w PN-EN 206+A1:2016-12:
- wyszczególniono dodatkową klasę konsystencji mieszanki betonowej i klasy ekspozycji ze względu na agresję wywołaną ścieraniem;
- podano dodatkowe wymagania dotyczące składników betonu (cementu, kruszyw, wody, dodatków) wraz z wartościami granicznymi składu betonu;
- włączono dodatkowe rodzaje cementów do betonów przeznaczonych do specjalnych robót geotechnicznych.
Zdefiniowano dodatkowe terminy i definicje – m.in. dzień produkcji, warunki produkcji i dostawy betonu, temperaturę średnią dobową.
Wprowadzono do stosowania w krajowej praktyce procedury badania odporności betonu na działanie mrozu, odporności na cykliczne zamrażanie–rozmrażanie w obecności soli odladzających i odporności na penetrację wody pod ciśnieniem z uwzględnieniem czasu równoważnego.
Podano współczynniki przeliczeniowe do oceny wytrzymałości na ściskanie betonu dla próbek sześciennych o boku 100 mm i 200 mm.
Podano graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonów.
Warunki wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w PN-EN 13670.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06265:2018-10 - wersja polska
Tytuł Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12
Data publikacji 09-10-2018
Data wycofania 08-08-2022
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Zastępuje PN-B-06265:2004 - wersja polska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-B-06265:2022-08 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05P