PN-B-06265:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06265:2018-10 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Zakres

Ustalono dodatkowe wymagania dla betonu określonego wg PN-EN 206-1, dotyczące klasy ekspozycji ze względu na agresję wywołaną ścieraniem, stosowania dodatków do betonu w odniesieniu do cementów portlandzkich CEM II/A, wartości granicznych dla składu betonu i zakresu stosowania cementów powszechnego użytku i cementów specjalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06265:2004 - wersja polska
Tytuł Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Data publikacji 25-10-2004
Data wycofania 09-10-2018
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-B-06265:2018-10 - wersja polska