PN-EN 13316:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne zbiorników -- Ciśnieniowy zawór zrównoważony denny

Zakres

Określono wymagania eksploatacyjne, wymiary i badania ciśnieniowego zaworu zrównoważonego dennego do naładunku i wyładunku zbiorników przeznaczonych do przewozu ciekłych produktów naftowych, w tym benzyny, i innych niebezpiecznych substancji klasy 3 według ADR (cieczy łatwopalnych), których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 stopni Celsjusza oraz takich, które nie zostały zakwalifikowane jako toksyczne lub powodujące korozję

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13316:2003 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne zbiorników -- Ciśnieniowy zawór zrównoważony denny
Data publikacji 15-11-2003
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13316:2002 [IDT]
ICS 23.020.20, 13.300, 23.060.20