PN-EN 14595:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne -- Urządzenie oddechowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano urządzenie oddechowe stosowane do odprowadzania par z komory zbiornika. Określono wymagania funkcjonalne i wymiary znamionowe urządzenia oddechowego. Określono również badania niezbędne do sprawdzenia zgodności urządzenia z niniejszym dokumentem. Wyposażenie eksploatacyjne opisane w niniejszym dokumencie jest przeznaczone do stosowania w przypadku ciekłych produktów naftowych i innych substancji niebezpiecznych klasy 3 według ADR [1], których ciśnienie par nie przekracza 110 kPa w temperaturze 50 °C wliczając benzynę, a które nie zostały zakwalifikowane jako toksyczne lub powodujące korozję.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14595:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne -- Urządzenie oddechowe
Data publikacji 12-10-2016
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14595:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14595:2005 - wersja angielska, PN-EN 14595:2005 - wersja niemiecka
ICS 23.020.20, 13.300