PN-EN 13094:2015-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13094:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe z ciśnieniem roboczym nie większym niż 0,5 bara -- Konstrukcja i budowa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące konstrukcji i budowy zbiorników metalowych z maksymalnym ciśnieniem roboczym nieprzekraczającym 50 kPa, stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym do przewozu towarów niebezpiecznych, dla których Kod cysterny oznaczonej literą “G” zamieszczony został w ADR [2], Rozdział 3.2 . W normie zawarto również wymagania dotyczące systemu identyfikacji materiałów stosowanych do budowy tych cystern. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące otworów, zamknięć i wyposażenia konstrukcyjnego.
UWAGA 1 W niniejszym dokumencie nie podano wymagań dla wyposażenia eksploatacyjnego.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do cystern lotniskowych przewożonych po drogach publicznych. Dotyczy ona również zbiorników intermodalnych (np. kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-cystern) do przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu drogowego i szynowego.
UWAGA 2 Niniejszy dokument nie dotyczy umieszczonych na stałe wagonów-cystern.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13094:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe z ciśnieniem roboczym nie większym niż 0,5 bara -- Konstrukcja i budowa
Data publikacji 16-06-2015
Data wycofania 23-12-2020
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13094:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13094:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 13094:2008/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 13094:2008 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300
Zastąpiona przez PN-EN 13094:2020-12 - wersja angielska