PN-EN 13094:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13094:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe z ciśnieniem roboczym nie większym niż 0,5 bara -- Konstrukcja i budowa

Zakres

Określono wymagania dotyczące metalowych zbiorników niskociśnieniowych stosowanych w transporcie kolejowym i drogowym do przewozu towarów niebezpiecznych. Wymagania podano również dla cystern lotniskowych przewożonych na drogach publicznych oraz zbiorników intermodalnych (np. kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-cystern). Zgodnie z ADR (rozdział 3.2, Kodeks zbiorników z literą "G") przedstawiono wymagania w zakresie projektowania i budowy zbiorników z maksymalnym ciśnieniem roboczym nieprzekraczającym 50 kPa. Sprecyzowano wymagania dotyczące systemu identyfikacji materiałów do produkcji zbiorników. Określono również wymagania dotyczące otworów i ich zamknięć, jak również wyposażenia konstrukcyjnego. Zawarto 13 terminów i ich definicje oraz zastosowane symbole

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13094:2008/AC:2009E
View FilePN-EN 13094:2008/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13094:2008 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe z ciśnieniem roboczym nie większym niż 0,5 bara -- Konstrukcja i budowa
Data publikacji 31-10-2008
Data wycofania 16-06-2015
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13094:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13094:2004 - wersja niemiecka, PN-EN 13094:2004 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300
Zastąpiona przez PN-EN 13094:2015-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13094:2008/AC:2010E, PN-EN 13094:2008/AC:2009E