PN-EN 13308:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne zbiorników -- Bezciśnieniowy zawór zrównoważony denny

Zakres

Określono wymagania eksploatacyjne, wymiary krytyczne i badania bezciśnieniowego zaworu zrównoważonego dennego do obsługi zbiorników przeznaczonych do przewozu ciekłych produktów naftowych, benzyny i innych niebezpiecznych substancji klasy 3 według ADR (cieczy łatwopalnych), których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 stopni Celsjusza oraz takich, które nie zostały zakwalifikowane jako toksyczne lub powodujące korozję

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13308:2003 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne zbiorników -- Bezciśnieniowy zawór zrównoważony denny
Data publikacji 15-11-2003
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13308:2002 [IDT]
ICS 23.020.20, 13.300, 23.060.20