PN-EN 13082+A1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Zawór przepływu par

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono zawór przepływu par wykorzystywany do przepływu par między komorą zbiornika a instalacją rurociągową dołączoną do wtyku złącza odzyskiwania par. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania funkcjonalne i wymiary znamionowe zaworu przepływu par. Określono również badania niezbędne do sprawdzenia zgodności urządzenia z niniejszą Normą Europejską. Możliwe jest użytkowanie urządzenia określonego w niniejszej normie do substancji ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych Klasy 3 według ADR [2], których ciśnienie par w temperaturze 50 °C nie przekracza 110 kPa i benzyny i które nie zostały sklasyfikowane jako trujące lub żrące

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13082+A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Zawór przepływu par
Data publikacji 30-04-2012
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13082:2008+A1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13082:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13082:2009 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300, 23.060.20