PN-EN 13314:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Pokrywa otworu do napełniania

Zakres

Określono wymagania funkcjonalne, wymiary i badania pokrywy otworu do napełniania, stanowiącej wyposażenie do obsługi zbiorników przeznaczonych do przewozu płynnych produktów naftowych, benzyny i innych niebezpiecznych substancji klasy 3 według ADR (cieczy łatwopalnych), których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 stopni Celsjusza oraz takich, które nie zostały zakwalifikowane jako trujące lub żrące

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13314:2004 - wersja polska
Tytuł Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Pokrywa otworu do napełniania
Data publikacji 14-12-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13314:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13314:2003 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300