PN-EN 13314:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13314:2004 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne zbiorników -- Pokrywa wlotu do napełniania

Zakres

Określono wymagania eksploatacyjne, wymiary i badania pokrywy wlotu do napełniania stanowiącej wyposażenie do obsługi zbiorników przeznaczonych do przewozu ciekłych produktów naftowych, benzyny i innych niebezpiecznych substancji klasy 3 według ADR (cieczy łatwopalnych), których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 stopni Celsjusza oraz takich, które nie zostały zakwalifikowane jako toksyczne lub powodujące korozję

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13314:2003 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne zbiorników -- Pokrywa wlotu do napełniania
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 14-12-2004
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13314:2002 [IDT]
ICS 23.020.20, 13.300
Zastąpiona przez PN-EN 13314:2004 - wersja polska