PN-EN ISO/IEC 17020:2012 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera wymagania dotyczące kompetencji jednostek przeprowadzających inspekcję oraz bezstronności i spójności ich działań inspekcyjnych. Ma zastosowanie do jednostek inspekcyjnych typu A, B lub C, jak zdefiniowano w niniejszej Normie Międzynarodowej, i jest stosowana na każdym etapie inspekcji. UWAGA Etapy inspekcji obejmują etap projektowania, badania typu, inspekcji wstępnej, inspekcji podczas użytkowania lub nadzoru.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17020:2012 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17020:2012 [IDT], ISO/IEC 17020:2012 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17020:2006 - wersja polska
ICS 03.120.20