PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zakres

Wyspecyfikowano ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium. Norma dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzających badania i/lub wzorcowania

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja polska
Tytuł Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Data publikacji 15-12-2005
Data wycofania 06-02-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17025:2005 [IDT], ISO/IEC 17025:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja niemiecka, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja francuska, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja angielska
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007P, PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007P