PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności i spójności działania laboratoriów.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich organizacji, które niezależnie od liczby personelu przeprowadzają działania laboratoryjne.
Klienci laboratoriów, organy regulacyjne, organizacje i programy wykorzystujące ocenę równorzędną, jednostki akredytujące i inne mogą również wykorzystywać niniejszy dokument do potwierdzania lub uznawania kompetencji laboratoriów.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Data publikacji 06-02-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17025:2017 [IDT], ISO/IEC 17025:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 - wersja polska
ICS 03.120.20