PN-EN ISO 11666:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Poziomy akceptacji

Zakres

W niniejszym dokumencie określono poziom akceptacji 2 (AL 2) i poziom akceptacji 3 (AL 3), dla badań ultradźwiękowych złączy spawanych ze spoinami czołowymi z pełnym przetopem w stalach ferrytycznych, które odpowiadają poziomom jakości B i C według ISO 5817:2014. W niniejszej Normie Międzynarodowej nie opisano poziomu akceptacji odpowiadającego poziomowi jakości D według ISO 5817:2014 ponieważ dla tego poziomu jakości nie są zalecane badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
Poziomy akceptacji dotyczą badań, które przeprowadza się według ISO 17640.
Niniejszy dokument dotyczy badań spoin z pełnym przetopem w stalach ferrytycznych w zakresie grubości od 8 mm do 100 mm. Może dotyczyć również innych rodzajów spoin, innych materiałów i grubości powyżej 100 mm, pod warunkiem że badania zostaną przeprowadzone z odpowiednim uwzględnieniem geometrii i właściwości akustycznych elementu oraz że nastawa czułości badania zostanie dostosowana do poziomów akceptacji według niniejszej Normy Międzynarodowej. Częstotliwość nominalna głowic zawiera się, według niniejszej Normy Międzynarodowej, w zakresie od 2 MHz do 5 MHz, jeżeli zwiększone tłumienie lub podwyższone wymagania względem rozdzielczości nie wymagają zastosowania innych częstotliwości. Zastosowanie niniejszych poziomów akceptacji w badaniach z częstotliwościami leżącymi poza wymienionym zakresem powinno zostać wnikliwie rozważone.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11666:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Poziomy akceptacji
Data publikacji 17-04-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 11666:2018 [IDT], ISO 11666:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11666:2011 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 11666:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 11666:2011 - wersja polska, PN-EN ISO 11666:2011/Ap1:2015-04 - wersja angielska
ICS 25.160.40