PN-EN ISO 17635:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Zasady ogólne dotyczące metali

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne wyboru metod badań nieniszczących (NDT) spoin oraz oceny wyników badań w celu kontroli jakości, w oparciu o wymagania dotyczące jakości, materiału, grubości spoiny, procesu spawania a także zakres badań.
W niniejszym dokumencie określono również zasady ogólne mające zastosowanie do różnych rodzajów badań, zarówno w zakresie metodologii jak i poziomów jakości.
Poziomy akceptacji nie mogą stanowić bezpośredniej interpretacji poziomów jakości z PN-EN ISO 5817 lub PN-EN ISO 10042. Są one powiązane z ogólną jakością wykonanej partii spoin.
Wymagania dotyczące poziomu akceptacji dla NDT są zgodne wymaganiami dla poziomów jakości podanymi w ISO 5817 lub ISO 10042 (wymagania łagodne, średnie, ostre) tylko na zasadach ogólnych, a nie w szczegółach dotyczących każdego wskazania.
Zależności pomiędzy normami dotyczącymi jakości badań nieniszczących i poziomów akceptacji podano w Załączniku A.
Załącznik B zawiera przegląd norm związanych z poziomami jakości, poziomami akceptacji i metodami badań NDT.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17635:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Zasady ogólne dotyczące metali
Data publikacji 13-02-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17635:2016 [IDT], ISO 17635:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17635:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 17635:2010 - wersja niemiecka
ICS 25.160.40