PN-EN ISO 17635:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17635:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Zasady ogólne dotyczące metali

Zakres

Podano wytyczne wyboru metod badań nieniszczących spoin oraz oceny wyników w celu kontroli jakości, w oparciu o wymagania dotyczące jakości, materiał, grubość spoiny, proces spawania i zakres badań. Określono zasady ogólne i normy mające zastosowanie do różnych rodzajów badań, zarówno w zakresie metodologii jak i poziomów jakości. Poziomy akceptacji nie mogą stanowić bezpośredniej interpretacji poziomów jakości z PN-EN ISO 5817 lub PN-EN ISO 10042. Są one powiązane z ogólną jakością wykonanej partii spoin. Zależności pomiędzy normami dotyczącymi jakości badań nieniszczących i poziomów akceptacji podano w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17635:2010 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Zasady ogólne dotyczące metali
Data publikacji 25-08-2010
Data wycofania 13-02-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17635:2010 [IDT], ISO 17635:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12062:2000 - wersja polska, PN-EN 12062:2000/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 12062:2000/A2:2005 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17635:2017-02 - wersja angielska