PN-EN ISO 8501-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8501-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

Zakres

Ustalono serie stopni skorodowania i stopni przygotowania podłoży stalowych. Różne stopnie są zdefiniowane opisowo i za pomocą fotografii, które są reprezentatywnymi przykładami w granicach tolerancji dla każdego stopnia zgodnie z opisem słownym. Można to stosować do powierzchni stali walcowanej na gorąco, przygotowanych do malowania metodami takimi jak obróbka strumieniowo-ścierna, oczyszczanie ręczne i z zastosowaniem narzędzia z napędem mechanicznym oraz oczyszczanie płomieniem. Zasadniczo metody te są przeznaczone do stali walcowanej na gorąco, ale mogą być użyte również, w szczególności metody obróbki strumieniowo-ściernej, na stali walcowanej na zimno, o grubości wystarczającej do tego, aby była ona odporna na deformację powodowaną przez uderzenie ścierniwa lub wpływ czyszczącego narzędzia z napędem mechanicznym

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Fotografie odniesienia wykorzystywane do oceny powierzchni stalowych podczas korzystania z niniejszej części ISO 8501 nie są zawarte w pliku normy, ponieważ jakość ich reprodukcji może ulec zmianie podczas wyświetlania na ekranie lub w wydruku. Tylko fotografie zawarte w oficjalnie wydrukowanych wersjach niniejszej części ISO 8501, zakupione od ISO mogą być wykorzystywane podczas przeprowadzania ocen
Numer PN-EN ISO 8501-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
Data publikacji 23-07-2007
Data wycofania 18-06-2008
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8501-1:2007 [IDT], ISO 8501-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 8501-1:1996 - wersja polska, PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 - wersja polska, PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002 - wersja polska, PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998 - wersja polska
ICS 25.220.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8501-1:2008 - wersja polska