PN-ISO 8501-1:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8501-1:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 1155,00  PLN Z VAT: 1420,65  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

Zakres

Ustalono cztery stopnie skorodowania podłoży stalowych. Stopnie te są zdefiniowane opisowo i zilustrowane fotografiami. Ustalono także określoną liczbę stopni przygotowania podłoży stalowych, ze wskazaniem na metodę przygotowania powierzchni oraz stopnia oczyszczenia (cztery stopnie przygotowania powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo - ściernej, dwa stopnie przygotowania powierzchni oczyszczonych ręcznie i z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym, jeden stopień przygotowania powierzchni oczyszczonej płomieniem). Określono sposób postępowania przy wzrokowej ocenie podłoży stalowych. Stopnie przygotowania są zdefiniowane za pomocą opisu wyglądu powierzchni po oczyszczaniu oraz fotografii reprezentatywnych przykładów

* wymagane pola

Bez VAT: 1155,00  PLN Z VAT: 1420,65  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8501-1:1996 - wersja polska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
Data publikacji 16-02-1996
Data wycofania 23-07-2007
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza ISO 8501-1:1988 [IDT]
Zastępuje PN-H-97052:1970 - wersja polska, PN-H-97050:1970 - wersja polska
ICS 25.220.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8501-1:2007 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998P, PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002P, PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002P