PN-EN ISO 8501-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 1347,50  PLN Z VAT: 1657,43  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

Zakres

Ustalono szereg stopni skorodowania i stopni przygotowania powierzchni stali. Różne stopnie zdefiniowano opisowo w połączeniu z fotografiami, które stanowią reprezentatywne przykłady, w granicach tolerancji, dla każdego stopnia, jak to opisano słownie. Można to stosować do powierzchni stali walcowanej na gorąco, przygotowanych przed malowaniem takimi metodami jak obróbka strumieniowo-ścierna, czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem ręcznym z napędem mechanicznym oraz czyszczenie płomieniem. Z reguły metody te są przewidziane dla stali walcowanej na gorąco, ale metody obróbki strumieniowo-ściernej, w szczególności, mogą być również stosowane na stali walcowanej na zimno, o grubości wystarczającej do wytrzymania jakichkolwiek odkształceń spowodowanych uderzeniem ścierniwa lub skutkami czyszczenia narzędziem ręcznym z napędem mechanicznym

* wymagane pola

Bez VAT: 1347,50  PLN Z VAT: 1657,43  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8501-1:2008 - wersja polska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
Data publikacji 18-06-2008
Liczba stron 19
Grupa cenowa XZ
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8501-1:2007 [IDT], ISO 8501-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8501-1:2007 - wersja angielska
ICS 25.220.10