PN-EN ISO 8501-4:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8501-4:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 240,60  PLN Z VAT: 295,94  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem

Zakres

Ustalono szereg stopni przygotowania powierzchni stali po całkowitym lub częściowym usunięciu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń, rdzy, wcześniej nałożonych powłok i substancji obcych. Różne stopnie zdefiniowano opisowo i na fotografiach, które stanowią reprezentatywne przykłady, z tolerancjami dla każdego stopnia, jak to opisano słownie. Ponadto ustalono zarówno stany wyjściowe powierzchni, jak i stopnie rdzy nalotowej po czyszczeniu, zdefiniowane również opisowo wraz z reprezentatywnymi przykładami fotograficznymi

* wymagane pola

Bez VAT: 240,60  PLN Z VAT: 295,94  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8501-4:2008 - wersja polska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem
Data publikacji 14-02-2008
Data wycofania 06-04-2021
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8501-4:2006 [IDT], ISO 8501-4:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8501-4:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 8501-4:2007 - wersja niemiecka
ICS 25.220.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8501-4:2021-04 - wersja angielska