PN-EN ISO 8501-4:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 1172,50  PLN Z VAT: 1442,18  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono szereg stopni przygotowania powierzchni stali po całkowitym/częściowym usunięciu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem rozpuszczalnych w
wodzie zanieczyszczeń, rdzy, wcześniej nałożonych powłok i innych substancji obcych. Różne stopnie zdefiniowano opisowo i na fotografiach, które stanowią reprezentatywne przykłady, z tolerancjami dla każdego stopnia, jak to opisano słownie.
W niniejszym dokumencie ustalono zarówno stany wyjściowe powierzchni, jak i stopnie rdzy nalotowej po czyszczeniu, zdefiniowane również opisowo wraz z reprezentatywnymi przykładami fotograficznymi.

W niniejszym dokumencie czystość powierzchni odniesiono do jej wyglądu, określonego wizualnie.

Oprócz wyglądu wizualnego dodatkowo uwzględniono niewidoczne zanieczyszczenia oraz chropowatość lub profil. Metody fizyczne i chemiczne oznaczania rozpuszczalnych soli i innych niewidocznych zanieczyszczeń na wizualnie czystej powierzchni są przedmiotem serii ISO 8502. Charakterystyka chropowatości lub profil powierzchni są przedmiotem serii ISO 8503.

* wymagane pola

Bez VAT: 1172,50  PLN Z VAT: 1442,18  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Norma zgodnie z zaleceniami ISO sprzedawana wyłącznie w formie papierowej w komplecie z oryginalnymi referencyjnymi fotografiami na kliszach.
Numer PN-EN ISO 8501-4:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem
Data publikacji 06-04-2021
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8501-4:2020 [IDT], ISO 8501-4:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8501-4:2008 - wersja polska
ICS 25.220.10