PN-EN 14870-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Łuki indukcyjne, kształtki i kołnierze do rurociągowych systemów przesyłowych -- Część 1: Łuki indukcyjne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono techniczne warunki dostaw łuków wytworzonych w procesie indukcyjnego gięcia, przeznaczonych do stosowania w rurociągowych systemach przesyłowych w przemysłach naftowym i gazu ziemnego, jak określono w ISO 13623.
Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do łuków indukcyjnych wytworzonych z rur bez szwu oraz spawanych ze stali niestopowych i niskostopowych.
UWAGA Są to zazwyczaj stale C Mn lub stale niskostopowe, które są właściwe do odpowiadającego poziomu i klasy rurociągu zgodnie z ISO 3183.
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla wytwórcy w stosunku do dwóch poziomów specyfikacji wyrobu (PSL) łuku indukcyjnego odpowiadającego poziomom specyfikacji wyrobu podanym dla rury w ISO 3183.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do wyboru poziomu specyfikacji wyrobu łuku indukcyjnego. Zamawiający odpowiada za określenie PSL w oparciu o zamierzone zastosowanie i wymagania projektowe; patrz także ISO 3183:2007, Wprowadzenie.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do łuków rurociągu wytworzonych innymi procesami wytwórczymi.
Lądowe systemy dostaw stosowane w przemyśle dostaw gazu ziemnego, oprócz infrastruktury gazowej od wejścia gazu do lądowej sieci przesyłowej aż do połączenia wejściowego urządzeń gazowych, wyłączono z zakresu niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14870-1:2011 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Łuki indukcyjne, kształtki i kołnierze do rurociągowych systemów przesyłowych -- Część 1: Łuki indukcyjne
Data publikacji 09-12-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN 14870-1:2011 [IDT], ISO 15590-1:2009 [MOD]
Zastępuje PN-EN 14870-1:2008 - wersja polska
ICS 23.040.40, 23.040.60, 75.200