PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12732:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Zakres normy w języku polskim: Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania w stosunku do produkcji i badania połączeń spawanych do instalowania i modyfikacji stalowych rurociągów i orurowania na lądzie stosowanych w infrastrukturze gazowej, łącznie z rurociągami eksploatowanymi, dla wszystkich zakresów ciśnień do przesyłania uzdatnionego, nie toksycznego i nie korozyjnego gazu ziemnego zgodnego z EN ISO 13686 oraz do przesyłania gazów niekonwencjonalnych, takich jak wprowadzony biometan,
gdzie
- części składowe rurociągu są wykonane z niestopowej lub niskostopowej stali węglowej;
- rurociąg nie jest zlokalizowany na terenach komercyjnych lub przemysłowych jako
integralna część procesu technologicznego na tych terenach z wyjątkiem wszelkich
rurociągów i urządzeń dostarczających gaz do tych terenów;
- temperatura projektowa systemu jest pomiędzy -40 °C do i łącznie z 120 °C.
Lądowe stalowe rurociągi i orurowanie stosowane w infrastrukturze gazowej zawierają rurociągi eksploatowane, dla wszystkich zakresów ciśnienia do przesyłania uzdatnionego, nie toksycznego i nie korozyjnego gazu ziemnego zgodnego z EN ISO 13686 i dla których jest prowadzona szczegółowa ocena techniczna wymagań funkcjonalnych (takich jak wprowadzony biometan) zapewniająca, że nie ma innych składników lub właściwości gazów, które mogą wpłynąć na integralność rurociągu.
Niniejsza norma nie stosuje się do spawów wykonanych przed publikacją niniejszej Normy Europejskiej.
Tablica 1 przypisuje obszary stosowania do kategorii wymagania jakości jako funkcji stosowanego ciśnienia roboczego i materiału.
Wymagania dodatkowe mogą zostać określone, na przykład:
- naprężenia rurociągów i systemów,
- materiały,
- trasa rurociągu,
- projekt lub technika spawania
są uważane z krytyczne.
Niniejsza Norma Europejska określa wspólne zasady podstawowe dla infrastruktury gazowej. Użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej powinni być świadomi, że mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub przepisy w krajach członkowskich CEN.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z normami krajowymi i/lub przepisami ustalającymi wspomniane powyżej zasady podstawowe.
W przypadku sprzeczności dotyczącymi bardziej surowych wymagań krajowego prawodawstwa/przepisów pierwszeństwo ma, jak przedstawiono w CEN/TR 13737 (wszystkie części):
UWAGA CEN/TR 13737 (wszystkie części) zawiera:
- wyjaśnienie właściwego prawodawstwa/przepisów stosowanych w kraju;
- jeżeli jest to odpowiednie, bardzie surowe wymagania krajowe;
- krajowy punkt kontaktowy posiadający aktualne informacje.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 22-09-2014
Data wycofania 14-04-2022
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 12732:2013+A1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12732:2013-10 - wersja niemiecka, PN-EN 12732:2013-10 - wersja angielska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN 12732:2022-04 - wersja angielska