PN-EN 12732:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące wykonywania i badania złączy spawanych w wytwarzanych oraz modernizowanych, łącznie ze spawaniem w trakcie eksploatacji, stalowych rurociągach lądowych i układach rurowych wykorzystywanych w infrastrukturach gazowych. Ma to zastosowanie w całym zakresie ciśnień w celu przesyłania przetworzonego, nietoksycznego i niekorozyjnego gazu ziemnego zgodnie z EN ISO 13686, a także do przesyłania gazów niekonwencjonalnych, takich jak wtryskiwany biometan, tam gdzie:
• elementy rurociągu są wykonane z niestopowych lub niskostopowych stali węglowych;
• rurociąg nie jest zlokalizowany wewnątrz obiektów komercyjnych ani przemysłowych, w których byłby integralną częścią procesu przemysłowego w tych obiektach, z wyjątkiem wszelkich rurociągów i urządzeń dostarczających gaz do takich obiektów;
• układy rurowe nie należą do instalacji domowych lub przemysłowych zgodnych z EN 1775 lub EN 15001;
• temperatura projektowa systemu wynosi od -40 °C do 120 °C włącznie.
Dla wtryskiwanego biometanu lub wodoru szczegółową ocenę techniczną w zakresie wymagań funkcjonalnych wykonuje się tak, aby zapewnić, że nie istnieją żadne inne składniki lub właściwości gazów, które mogą wpłynąć na integralność rurociągu.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do spoin wykonanych przed publikacją tego dokumentu.
W niniejszym dokumencie określono wspólne podstawowe zasady dotyczące infrastruktury gazowej. Oczekuje się, że użytkownicy tego dokumentu będą świadomi, że w krajach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub kodeksy postępowania.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania wraz z tymi normami krajowymi i/lub kodeksami postępowania, które stanowią rozwinięcie wyżej wymienionych podstawowych zasad.
W przypadku sprzeczności w zakresie bardziej restrykcyjnych wymagań w ustawodawstwie/przepisach krajowych z wymaganiami niniejszego dokumentu, prawodawstwo/przepisy krajowe mają pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).
UWAGA CEN/TR 13737 (wszystkie części) zawiera:
• wyjaśnienie odpowiedniego ustawodawstwa/przepisów mających zastosowanie w danym kraju;
• w stosownych przypadkach bardziej restrykcyjne wymogi krajowe;
• krajowy punkt kontaktowy w celu uzyskania najnowszych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12732:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 14-04-2022
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 12732:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja polska, PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja angielska
ICS 25.160.40