PN-EN 13445-1:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono terminy, definicje, wielkości, symbole i jednostki stosowane w treści całej serii EN 13445 oraz podano ogólne informacje dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników według niniejszej normy.
Dokument zawiera także instrukcje stosowania normy (Załącznik A) oraz spis alfabetyczny, który obejmuje całą normę (Załącznik B). Taka informacja ma na celu pomoc użytkownikowi normy EN 13445.
Niniejszy dokument dotyczy nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych poddanych działaniu ciśnienia większego niż 0,5 bar nadciśnienia, ale może też być stosowany dla zbiorników pracujących przy ciśnieniu niższym, łącznie z podciśnieniem.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zbiorników ciśnieniowych następujących typów:
- zbiorników o konstrukcji nitowanej,
- zbiorników z żeliwa z grafitem płatkowym lub jakichkolwiek innych materiałów nie uwzględnionych w Częściach 2, 6 oraz 8 normy,
- zbiorników wielowarstwowych, samowzmocnionych lub przeprężanych.
Niniejszy dokument może być stosowany do następujących zbiorników, pod warunkiem wzięcia pod uwagę dodatkowych i/lub alternatywnych wymagań wynikających z analizy zagrożeń i szczególnych przepisów lub instrukcji dla:
- zbiorników transportowych,
- urządzeń zaprojektowanych specjalnie do użytku mającego związek z energią jądrową,
- zbiorników ciśnieniowych narażonych na ryzyko przegrzania.
UWAGA Norma EN 14222 obejmuje kotły zasilane elektrycznie wykonane ze stali nierdzewnej i może być wykorzystana jako przykład dodatkowych wymagań dla takich zbiorników.
Inne Normy Europejskie mają zastosowanie do rurociągów przemysłowych (seria EN 13480) oraz kotłów wodnorurowych i płomienicowo-płomieniówkowych (serie EN 12952 i EN 12953).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-1:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 05-10-2021
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02 - wersja angielska, PN-EN 13445-1:2014-12 - wersja angielska, PN-EN 13445-1:2014-12/A2:2018-06 - wersja angielska, PN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02 - wersja niemiecka, PN-EN 13445-1:2014-12 - wersja niemiecka
ICS 23.020.30