PN-EN 13445-1:2014-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13445-1:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części niniejszej Normy Europejskiej określono terminy, definicje, wielkości, symbole i jednostki stosowane w treści całej EN 13445. Podano także instrukcje stosowania normy (Załącznik A) oraz spis alfabetyczny, który obejmuje całą normę (Załącznik B). Taka informacja ma na celu pomoc użytkownikowi normy EN 13445.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych poddanych działaniu ciśnienia większego niż 0,5 bar nadciśnienia, ale może też być stosowana dla zbiorników pracujących przy ciśnieniu niższym, łącznie z podciśnieniem.
UWAGA Dobór, stosowanie i instalowanie osprzętu związanego z bezpieczeństwem i przeznaczonego do zabezpieczenia zbiorników ciśnieniowych w czasie pracy zostały zawarte w EN 764-7.
Niniejsza norma europejska nie ma zastosowania do zbiorników ciśnieniowych następujących typów:
- zbiorników o konstrukcji nitowanej,
- zbiorników z żeliwa z grafitem płatkowym lub jakichkolwiek innych materiałów nie uwzględnionych w częściach 2, 6 oraz 8 normy,
- zbiorników wielowarstwowych, samowzmocnionych lub przeprężonych.
Niniejsza Norma Europejska może być stosowana do następujących zbiorników, pod warunkiem wzięcia pod uwagę dodatkowych i/lub alternatywnych wymagań wynikających z analizy zagrożeń i szczególnych przepisów lub instrukcji dla:
- zbiorników transportowych,
- urządzeń zaprojektowanych specjalnie do użytku mającego związek z energią jądrową,
- zbiorników ciśnieniowych narażonych na ryzyko przegrzania.
Inne Normy Europejskie mają zastosowanie do rurociągów przemysłowych (EN 13480) oraz kotłów wodnorurowych i płomienicowo-płomieniówkowych (EN 12952 i EN 12953).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 08-12-2014
Data wycofania 05-10-2021
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 13445-1:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13445-1:2009 - wersja angielska, PN-EN 13445-1:2009/A1:2014-04 - wersja angielska
ICS 23.020.30
Zastąpiona przez PN-EN 13445-1:2021-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02E, PN-EN 13445-1:2014-12/A2:2018-06E