PN-EN 13445-2:2014-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13445-2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały

Zakres

W niniejszej części Normy Europejskiej określono wymagania dotyczące materiałów (włącznie z materiałami platerowanymi) dla nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych i podparć objętych normą EN 13445-1:2014 i wytwarzanych z materiałów metalowych; obecnie ograniczonych do stali o wystarczającej plastyczności, a dla elementów pracujących w zakresie pełzania, do materiałów o wystarczającej odporności na pełzanie.
W normie określono wymagania dotyczące doboru, kontroli, badań i znakowania materiałów metalowych stosowanych do wytwarzania nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-2:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały
Data publikacji 14-11-2014
Data wycofania 06-10-2021
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13445-2:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13445-2:2009 - wersja angielska, PN-EN 13445-2:2009/A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 13445-2:2009/A1:2012 - wersja angielska
ICS 23.020.30
Zastąpiona przez PN-EN 13445-2:2021-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13445-2:2014-11/A1:2017-02E, PN-EN 13445-2:2014-11/A2:2018-09E, PN-EN 13445-2:2014-11/A3:2018-12E