PN-EN 13445-2:2021-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13445-2+A1:2024-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące wyrobów stalowych stosowanych w nieogrzewanych płomieniem zbiornikach ciśnieniowych.
W przypadku niektórych materiałów metalowych innych niż stal, takich jak żeliwo sferoidalne, aluminium, nikiel, miedź, tytan, wymagania są lub zostaną sformułowane w oddzielnych częściach niniejszego dokumentu.
W przypadku materiałów metalowych, które nie są objęte zharmonizowaną normą materiałową i prawdopodobnie nie będzie to miało miejsca w najbliższej przyszłości, szczegółowe zasady są podane w tej części lub w cytowanych powyżej częściach niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-2:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały
Data publikacji 06-10-2021
Data wycofania 23-01-2024
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-2:2021 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 13445-2:2014-11 - wersja angielska, PN-EN 13445-2:2014-11/A1:2017-02 - wersja angielska, PN-EN 13445-2:2014-11/A2:2018-09 - wersja angielska, PN-EN 13445-2:2014-11/A3:2018-12 - wersja angielska
ICS 23.020.30
Zastąpiona przez PN-EN 13445-2+A1:2024-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13445-2:2021-10/A1:2023-08E