PN-EN 13445-5:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania

Zakres

W niniejszej części dokumentu określono kontrolę i badania produkowanych jednostkowo i seryjnie zbiorników ciśnieniowych, wykonanych ze stali zgodnych z EN 13445-2:2021.
Szczególne postanowienia dotyczące pracy cyklicznej podano w Załączniku G niniejszej części.
Szczególne postanowienia dotyczące zbiorników lub części zbiorników, pracujących w zakresie pełzania, podano w Załączniku F oraz Załączniku I niniejszej części.
UWAGA Obowiązki stron zaangażowanych w procedury oceny zgodności podano w dyrektywie 2014/68/UE. Przewodnik w tym zakresie można znaleźć w CR 13445-7.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-5:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania
Data publikacji 06-10-2021
Liczba stron 89
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-5:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13445-5:2014-11 - wersja angielska, PN-EN 13445-5:2014-11 - wersja niemiecka, PN-EN 13445-5:2014-11/A1:2018-12 - wersja angielska
ICS 23.020.30