PN-EN ISO 8494:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Metale -- Rury -- Próba wywijania kołnierza

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę wyznaczania podatności rur metalowych o przekroju okrągłym do odkształcania plastycznego podczas wywijania kołnierza. Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do rur o średnicy zewnętrznej nie większej niż 150 mm i grubości ścianki nie większej niż 10 mm, z tym że zakres średnic lub grubości ścianki, właściwy dla niniejszej Normy Międzynarodowej może być dokładniej określony w odpowiedniej normie wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8494:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Metale -- Rury -- Próba wywijania kołnierza
Data publikacji 18-02-2014
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 8494:2013 [IDT], ISO 8494:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8494:2005 - wersja polska
ICS 77.040.10